Főzzünk együtt egy-egy történetet!

SKHU/WETA/2001/4.1/004

Bábozással a tehetséges gyermekekért!

NTP-INNOV-21-0332

A hazai és határon túli bábművészeti tehetséggondozó programunk célja, hogy a báb eszközeivel a kisiskolás gyermekeket fejlesszük, tehetségüket kibontakoztassuk és számukra a beszéd, a kommunikáció, a fellépés, a magabiztosság, az önbizalom növelés területein megmutassuk azokat az eszközöket, módszereket, amelyek a személyiségük fejlődése által is erősíti a tehetségüket.

„Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése
érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására
2022”

című felhívás alapján az
Innováció2022-2417 pályázati kódszámú
Kemencés Kincsek

A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva – TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-01289 pályázati felhívásban a Báb csodákra képes elnevezésű projektet valósítjuk meg.

A pályázati konstrukció célja a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével. Ennek eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

A fenti pályázatot a Kemence Egyesület „A báb csodákra képes” címmel valósítja meg, amelynek célja megmutatni a Komáromban élőknek, hogy a fogyatékkal élők, és a kisebb problémákkal küzdő gyerekek is teljes értékű tagjai a társadalomnak. A programba beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű gyerekeket integrálnak.

Megvalósítás éve/évei 2020-2021.

Kedvezményezett neve: Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Projekt címe: A BÁB CSODÁKRA KÉPES

Szerződött támogatás összege: 15.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.17.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01289

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva – TOP-7.1.1-H- ESZA-2020-01511 pályázati felhívásban a Gasztronómiával a közösségekért elnevezésű projektet valósítjuk meg.

A pályázati konstrukció célja a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével. Ennek eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése, valamint az önkéntességre motiválás.

Gasztronómiával a közösségekért, projekt a helyi élelmiszer alapanyag gyártókat vonja be, pályaorientációs célzattal. A megvalósítás során a gasztro ágazat hiányszakmáit is bemutatja, ismeretátadással, gyakorlattal, közös főzésekkel.

Megvalósítás éve/évei: 2020-2021.

Kedvezményezett neve: Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Projekt címe: Gasztronómiával a közösségekért

Szerződött támogatás összege: 5.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.25.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01511

 

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva – TOP-7.1.1-H- ERFA-2020-00600 pályázati felhívásban a Kemencés Szín elnevezésű projektet valósítjuk meg.

A pályázati konstrukció célja a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével. Ennek eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése, valamint az önkéntességre motiválás.

A projekt keretében a Kemencés ház folytatásaként egy nyitott Szín került megépítésre.

Megvalósítás éve/évei: 2020-2021.

Kedvezményezett neve: Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

Projekt címe: Kemencés szín

Szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.27.

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00600

Interreg Szlovákia –Magyarország Partnerséget építünk pályázati felhívásban a Pajtával és Tájházzal a hagyományok megőrzéséért elnevezésű projektet valósítjuk meg.

A természet és a kultúra – A határterület vonzerejének fokozása

A projekt céljai: A Kemence Egyesület egy új közösségi teret épít fel, Bátorkeszin pedig az egyesület tulajdonában lévő tájház kerül felújításra.

Megvalósítás éve/évei: 2020-2021.

 

Közfoglalkoztatásban a munkaerőpiacon

A közfoglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők részére jelent egy munkahely-teremtési eszközt.

Szervezetünknél kiemelten foglalkoztatunk hajléktalanokat. A programunkban fácánkertet és gombasátrakat létesítettünk, előállított termékeink jelentős hozzáadott értékkel, fenntarthatóságunkat támogatják.

Megvalósítás évei: 2020-2021 közötti időszakban valósult meg a projekt.

Nők a családban és a munkahelyen – EFOP-1.2.9.-2017-00020 pályázati felhívásban  NŐK a Központban projekt címmel alakítottuk ki a Bakonyalja Család és KarriePONT-ot.

A pályázat célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Megfogalmazott részcélok:

  1. A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra;
  2. A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében;
  3. A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben;
  4. Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében;
  5. A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

Megvalósítás évei: 2018-2021 közötti időszakban valósult meg a projekt.

 

Cím

2921 Komárom, Kossuth utca 81.

 

 

Nyitvatartás

Előzetes egyeztetés alapján

Kapcsolat

kemence.egyesulet@gmail.com
+36 70 774 1111