Szociális farm működtetése

A szociális gazdaság mintegy „kiegészítő” funkciót képviselő szegmensként működik a nemzetgazdaság részeként. Felvállalja a társadalmi integrációval, az esélyegyenlőség megteremtésével, valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos érdekek érvényesítését egyaránt. Mindezek révén a szociális gazdaság az ökoszociális modell érvényre juttatását kísérli meg a piacgazdasági feltételrendszerben. A szociális gazdasági tevékenységek közös érdekeken alapuló, hosszú távú együttműködést igényelnek a szereplőktől, s a „nem versenyző” csoportoknak is foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőséget teremtenek.


Állattartással és a növénytermesztés területének egy apró szegmensének bemutatásával járulunk hozzá a szociális gazdasági modell népszerűsítéséhez. Egyesületünknél a felelős és tudatos állattartást mutatjuk be, 18 lóval egy szamárral, kecskékkel, disznókkal és csodás baromfiudvarral.

Pávaházunk nagy népszerűségnek örvend!

2020-ban nyert Országos Közfoglalkoztatási Minta Program keretében létrehoztunk egy fácán voliert, ahol éves szinten 300 állatot nevelünk fel, melyet közvetlenül értékesítünk.