Mérés alapú fejlesztések és hozzá kapcsolódó munkaerő fejlesztéshez.

Mi egyedi megoldást nyújtunk a piacon!

 

Mi is ez a mérés alapú fejlesztés?

Olyan interaktív kompetenciamérő eszköz, tudományos alapokon nyugvó szoftver és objektív kiértékelésre alkalmas módszertan együttese, ami képes a kékgalléros munkaerő készségeit, képességeit, ismereteit és személyiségjegyeit felmérve megmondani, hogy az adott jelentkezők közül kik lesznek alkalmas a meghirdetett munkakörre és kiket érdemes a hiányok pótlására szabott képzéssel felfejleszteni.

Ezt a mérés alapú fejlesztést nevezzük PraktiWork-nek. A PractiWork termék és szolgáltatás egyben. Saját fejlesztésű multimédiás eszköze kifejezetten a lappangó, rejtőzködő tulajdonságok monitorozására szolgál. A felmért hiányosságok pótlását és a munkaerőpiaci integrációt 16 db 30 órás képzésünk teszi lehetővé, a kevésbé fejlett munkavállalók körében.

Kik számára segítség a PractiWork?

Célcsoportunk a nagyobb kékgalléros munkaerőt alkalmazó ipari vállalatok, összeszerelő, termelő és gyártó üzemek és jelentősebb
munkaerőpiaci munkáltatók.

Ügyfeleink számára a gazdasági érvényesülés az alkalmazott munkaerő termelési hatékonyságán múlik. Sajnos a kiszámítható termelést és teljesítést a növekvő fluktuációs számok hátráltatják leginkább. Sok kékgalléros munkavállaló nem marad sokáig egy munkakörben és rengetegen, sokszor akár végleg kihullanak a munkaerőpiacról.

A PractiWork objektív képességmérésének köszönhetően kideríthető, hogy kik azok a meglévő alkalmazottak, akik rugalmasak és képesek a folyamatos fejlődésre, továbbá, hogy a frissen kiválasztott munkaerőből kiktől várható el az adaptív munkastílus és a konzisztens munkatempó. Mindezek mellett kik azok, akik egy rövid képzéssel már alkalmassá tehetők a hosszú távon is hatékony munkavégzésre.

Miképp működik a PractiWork?

A kognitív képességek, személyiségjellemzők, erősségek és gyengeségek feltérképezésére számos mérési módszer létrejött már a piacon.

A PractiWork egy olyan emberi beavatkozást nélkülöző, sztenderdizálható és automatizált mérési folyamat, amely a kompetenciák,
attitűdök és kognitív képességek mellett képes a szenzoros és motoros készségeket is tudományos alapokon feltárni.

A PractiWork saját fejlesztésű hardverébe épített szenzorokkal és a kiegészítő eszközeivel a kiválasztott mérési feladatsorok elvégzése során válik lehetővé a reakciók és motorikus képességek mérése.

A különböző területek vizsgálatára különböző eszközök állnak rendelkezésre, köztük multimédiás, érintőképernyős kompakt
gyakorlóállomás, valamint különböző teletálcák a motorikus készségek mérésének érdekében.

Mik mérhetők a PractiWork képességmérése során?

Képességek: velünk született, az életünk során nagyjából stabil, önmagától lassan változó, de erőfeszítéssel változtatható jellemzők.

Készségek: tanult, gyakorlással könnyebben elsajátítható jellemzők.

Ismeretek: tények és alapelvek ismerete, ezek használata.

Személyiségjellemzők: az egyén időben viszonylag stabil jellemzői, amelyek révén különböző helyzetekben nagyjából hasonlóan érez, gondolkodik, viselkedik.

Ezen jellemzők összessége alkotja a munkavállalók azon komptenciáit, amelyek elengedhetetlenek a tartósan sikeres munkavégzéshez.

 

Mit kapunk a PractiWork képességmérését követően?

A vizsgált területekre érkező értékeket a mesterséges intelligencia fogja össze és automatizált adatelemzésünknek köszönhetően
algoritmusunk egy összefoglaló tanulmány formájában bocsájtja elemzésre az eredményeket.

A kapott eredmények tükrében megalapozottá válnak a munkaerő-kiválasztási és belső humán-erőforrás tervek és fejlesztések.

Amennyiben partnereinknek sikerül olyan munkavállalókat alkalmazni, akiknek a képességei, illetve az igényei illeszkednek az általuk
betöltött munkakörökhöz, az hosszú távon csökkenti a szervezeti fluktuációt, az ebből fakadó költségeket, így egyrészt csökkenti a
veszteségeket, másrészt magasabb termelési teljesítményt eredményez.

Miben újdonság a PractiWork képzése?

Képzési tematikáink újszerűségét az adja, hogy ötvözi a hagyományos tréningek módszertanát a PractiWork által fejlesztett eszközparkkal, melyek alkalmazásával méréseket végzünk és objektíven értékeljük a felmért adatokat.

Az eredmények ismeretében a résztvevők célzottan fejleszthetők élményszerű feladatokkal, melyek hatékonysága ösztönzőbb, mint a hagyományos tréningmódszerek.

Tréningcsomagjaink 16 témakörben kínálnak képzéseket, 6 területen, melyek a következők:

 • egészségmegőrzés
 • motiváció
 • kognitív képességek
 • finommotorika
 • társas készségek
 • figyelem, megküzdés

A PractiWork képzései támogatják a szocializációs és munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos távlatibb célokat.

A célzott képzéseket követően a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok munkavállalóinak is lehetőségük lesz ismét integrálódni a munka világába és ezzel együtt társadalmi szerepvállalásuk, a társadalomba való tartozásuk is biztosabbá válhat.

PractiWork® értékajánlat vállalatoknak

Minden szervezet hosszú távú sikeressége az alkalmazottak teljesítményétől függ. Emiatt minden szervezet számára létkérdés, hogy megtalálja azokat a munkavállalókat, akik hosszú távon képesek lesznek a magas teljesítmény elérésére. Amennyiben sikerül olyan munkavállalókat alkalmazni, akiknek a képességei, illetve az igényei illeszkednek az általuk betöltött munkakörökhöz, az hosszú távon csökkenti a szervezeti fluktuációt, az ebből fakadó költségeket, így egyrészt csökkenti a veszteségeket, másrészt magasabb teljesítményt eredményez. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, két, egymással párhuzamosan is futtatható stratégia lehetséges:

 • A már meglévő munkavállalók képzése, fejlesztése, illetve erre alapozva vállalati karriertámogatási rendszer kialakítása
 • A kiválasztási eljárás során a szervezethez lehető legjobban illeszkedő munkavállalók felvétele

Mindkét esetben megkerülhetetlen a – leendő vagy jelenlegi – munkavállalók alapos megismerése, ebben nyújt segítséget a PractiWork®.

Milyen előnyökkel jár a mérés a már meglévő munkavállalók esetében?

Az emberek állandóan változnak: új ismeretekre, képességekre tesznek szert, a tapasztalataik kihatással lehetnek érzéseikre,
gondolkodásmódjukra, személyiségvonásaikra is. A PractiWork® rendszere által nyújtott adatbázis lehetővé teszi a munkavállalók képzési igény szerinti klaszterekbe rendezését, vagyis lehetővé teszi, hogy a képzési igény szerint megkülönböztessük a munkavállalók csoportjait.
Így megállapítható, hogy ki az, akit képezni kell, ki az, aki képezhető, és milyen képzésekre van szükség.

A PractiWork® adatbázisával könnyen kiválaszthatók az azonos képzési szükségletű személyek, így a képzések résztvevőinek kiválasztása is megkönnyíthető. A képzések célja az, hogy olyan új ismeretekkel, képességekkel bővüljenek a munkavállalók, amelyek a szervezet számára hasznosak, és amelyek révén jobb szakemberekké válhatnak.

Milyen előnyökkel jár a mérés a kiválasztási folyamatban?

A PractiWork® rendszere révén lehetővé válik a munkakör betöltéséhez leginkább szükséges képességek, készségek, ismeretek és
személyiségjellemzők vizsgálata. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy a rendszer előre jelezze, milyen mértékben fog beválni a munkavállaló az adott munkakörben.

Amennyiben a szervezetben megtörténik a munkaerő teljes felmérése, az a későbbiekben referenciaadatokkal szolgálhat az újabb
munkavállalók kiválasztása érdekében. Számos mérési eljárás gyenge pontja az, hogy az eredményeket milyen követelményprofilhoz viszonyítjuk, és milyen kritériumok alapján döntünk a felvételük mellett, vagy ellen. A PractiWork® módszertanában fontos elem, hogy nemcsak a központi adatbázisban összegyűjtött adatok szolgálnak referenciaértékkel, hanem törekszünk arra, hogy az adott vállalatnál dolgozó személyek is referenciaértéket adjanak, így a leendő munkavállalókat a legrelevánsabb személyekhez – az ott dolgozókhoz – is viszonyítani lehet. Ezáltal a mérési folyamat megbízhatóbbá válik.

A PractiWork® haszna túlmutat azon, hogy a lehető legjobb jelöltet válasszuk ki. Segíthet a hosszabb távú üzleti célok elérése érdekében.

Milyen további előnyökkel járhat?

 • Segíthet időt megtakarítani a kiválasztási folyamatban.
 • A szervezet hatékonyabban kommunikálhatja a munkával kapcsolatos elvárásait
 • Hatékonyabbá teszi a képzési rendszert
 • Növelheti a munkavállalók önismeretét, magasabb szintű elégedettséget és az elköteleződést eredményez
 • Csökkenti a szervezeti fluktuációt
 • Segíti a képzést támogató szervezeti kultúra kialakítását
 • Segíti az objektív döntéshozatalt, és védhetővé teszi a kiválasztási rendszert
 • Segíti a karriertervezést, a munkavállalók szervezeten belüli előmenetelét, a specifikus szervezeti szerepekre történő kiválasztást.

 

Összefoglalva

A PractiWork egy olyan mérőeszköz-rendszer, amellyel az egyén tulajdonságait (készség, képesség, személyiség
jellemzők, ismeret) határozhatjuk meg. Alkalmazása lehetséges 5-20 fős csoportokban, egy vagy több ülésben,
szabadon választható tesztsorokkal. Az adatfeldolgozást központosított elven egy specializált szoftverrendszer végzi.

Feladata az adatok sztenderdizálása, csoportosítása, értelmezése, megjelenítése. A kiértékelő rendszer által készített
kimenet támogatja a megrendelők számára megalapozott döntések meghozatalát, következtetések levonását. Az
eszköz adatvédelmi eljárásokat alkalmaz a mértek védelmére, fenntartva, hogy csak a meghatalmazott személyek/
szervezetek férhetnek hozzá az eredményekhez.

Kérjen további információt az alábbi űrlap kitöltésével:

2 + 6 =