Mi a mérés alapú fejlesztés?

Olyan interaktív kompetenciamérő eszköz, tudományos alapokon nyugvó szoftver és objektív kiértékelésre alkalmas módszertan együttese, ami képes a kékgalléros munkaerő készségeit, képességeit, ismereteit és személyiségjegyeit felmérve megmondani, hogy az adott jelentkezők közül kik lesznek alkalmas a meghirdetett munkakörre és kiket érdemes a hiányok pótlására szabott képzéssel felfejleszteni. Ezt a mérés alapú fejlesztést nevezzük PraktiWork-nek. A PractiWork termék és szolgáltatás egyben. Saját fejlesztésű multimédiás eszköze kifejezetten a lappangó, rejtőzködő tulajdonságok monitorozására szolgál. A felmért hiányosságok pótlását és a munkaerőpiaci integrációt 16 db 30 órás képzésünk teszi lehetővé, a kevésbé fejlett munkavállalók körében.

Kik számára segítség
a PractiWork?

Célcsoportunk a nagyobb kékgalléros munkaerőt alkalmazó ipari vállalatok, összeszerelő, termelő és gyártó üzemek és jelentősebb munkaerőpiaci munkáltatók.


Ügyfeleink számára a gazdasági érvényesülés az alkalmazott munkaerő termelési hatékonyságán múlik. Sajnos a kiszámítható termelést és teljesítést a növekvő fluktuációs számok hátráltatják leginkább. Sok kékgalléros munkavállaló nem marad sokáig egy munkakörben és rengetegen, sokszor akár végleg kihullanak a munkaerőpiacról.


A PractiWork objektív képességmérésének köszönhetően kideríthető, hogy kik azok a meglévő alkalmazottak, akik rugalmasak és képesek a folyamatos fejlődésre, továbbá, hogy a frissen kiválasztott munkaerőből kiktől várható el az adaptív munkastílus és a konzisztens munkatempó. Mindezek mellett kik azok, akik egy rövid képzéssel már alkalmassá tehetők a hosszú távon is hatékony munkavégzésre.

Miképp működik
a PractiWork?

A kognitív képességek, személyiségjellemzők, erősségek és gyengeségek feltérképezésére számos mérési módszer létrejött már a piacon.


A PractiWork egy olyan emberi beavatkozást nélkülöző, sztenderdizálható és automatizált mérési folyamat, amely a kompetenciák,attitűdök és kognitív képességek mellett képes a szenzoros és motoros készségeket is tudományos alapokon feltárni.A PractiWork saját fejlesztésű hardverébe épített szenzorokkal és a kiegészítő eszközeivel a kiválasztott mérési feladatsorok elvégzése során válik lehetővé a reakciók és motorikus képességek mérése.


 A különböző területek vizsgálatára különböző eszközök állnak rendelkezésre, köztük multimédiás, érintőképernyős kompaktgyakorlóállomás, valamint különböző teletálcák a motorikus készségek mérésének érdekében.

Mit kapunk a PractiWork képességmérését követően?

A vizsgált területekre érkező értékeket a mesterséges intelligencia fogja össze és automatizált adatelemzésünknek köszönhetően algoritmusunk egy összefoglaló tanulmány formájában bocsájtja elemzésre az eredményeket. A kapott eredmények tükrében megalapozottá válnak a munkaerő-kiválasztási és belső humán-erőforrás tervek és fejlesztések. Amennyiben partnereinknek sikerül olyan munkavállalókat alkalmazni, akiknek a képességei, illetve az igényei illeszkednek az általuk betöltött munkakörökhöz, az hosszú távon csökkenti a szervezeti fluktuációt, az ebből fakadó költségeket, így egyrészt csökkenti a veszteségeket, másrészt magasabb termelési teljesítményt eredményez.

Miben újdonság a PractiWork képzése?

Képzési tematikáink újszerűségét az adja, hogy ötvözi a hagyományos tréningek módszertanát a PractiWork által fejlesztett eszközparkkal, melyek alkalmazásával méréseket végzünk és objektíven értékeljük a felmért adatokat. Az eredmények ismeretében a résztvevők célzottan fejleszthetők élményszerű feladatokkal, melyek hatékonysága ösztönzőbb, mint a hagyományos tréningmódszerek.

 

Tréningcsomagjaink 16 témakörben kínálnak képzéseket, 6 területen, melyek a következők:


 •     egészségmegőrzés
 •     motiváció
 •     kognitív képességek
 •     finommotorika
 •     társas készségek
 •     figyelem, megküzdés

  A PractiWork képzései támogatják a szocializációs és munkaerőpiaci integrációval kapcsolatos távlatibb célokat.

  A célzott képzéseket követően a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok munkavállalóinak is lehetőségük lesz ismét integrálódni a munka világába és ezzel együtt társadalmi szerepvállalásuk, a társadalomba való tartozásuk is biztosabbá válhat.

  Milyen további előnyökkel járhat?

  Segíthet időt megtakarítani a kiválasztási folyamatban.


  A szervezet hatékonyabban kommunikálhatja a munkával kapcsolatos elvárásait.


  Hatékonyabbá teszi a képzési rendszert.


  Növelheti a munkavállalók önismeretét, magasabb szintű elégedettséget és az elköteleződést eredményez.
  Csökkenti a szervezeti fluktuációt.


  Segíti a képzést támogató szervezeti kultúra kialakítását
  Segíti az objektív döntéshozatalt, és védhetővé teszi a kiválasztási rendszert.


  Segíti a karriertervezést, a munkavállalók szervezeten belüli előmenetelét, a specifikus szervezeti szerepekre történő kiválasztást.